Cennik

Wpisowe 400 zł.

Opłata miesięczna 790 zł.

W ramach opłaty za pobyt w przedszkolu dziecko otrzymuje:

- codzienne zajęcia dydaktyczne

- zajęcia plastyczne

- zajęcia umuzykalniające

- rytmikę

- naukę języka angielskiego.

Dodatkowo płatne 15 zł. za dzień pobytu dziecka w przedszkolu jest całodzienne wyżywienie składające się ze śniadania, drugiego śniadania, obiadu dwudaniowego oraz podwieczorku.

 

Przy zapisie do przedszkola drugiego dziecka przysługuje zniżka czesnego w wysokości 50zł. oraz zapis bez wpisowego.

 

Czesne płatne w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca w kasie przedszkola lub na konto bankowe.

Opłata wnoszona jest z góry za każdy rozpoczęty miesiąc.

 

Na przelewie należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonano opłaty.

 

Istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy przedszkola za dodatkową opłatą w godzinach 6:30 – 18:00.

 

Karnety opieki nad dzieckiem

Rodzicu – jeżeli sam opiekujesz się własnym dzieckiem a musisz załatwić pilne sprawy – proponujemy Ci karnety opieki nad dzieckiem w cenie 10 zł/godz. Przy większej ilości godzin cena do negocjacji.